Śląskie Centrum Ubezpieczeń

696 776 776

Dla firm

Jedna chwila może zabrać przedsiębiorcy wszystko, nad czym ciężko pracował wiele lat. Nie pozwól na to. Przygotuj wraz ze mną koło ratunkowe. Sprawdzę zagrożenia, ale także posiadane przez Ciebie zabezpieczenia, w tym aktualne ochrony ubezpieczeniowe. Ubezpieczenie firmowe zabezpieczy też przyszłe dochody od utraty zysku lub wystąpienia czystej straty finansowej. Możemy się spotkać w dowolnym miejscu lub online.

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to możliwość finansowego wsparcia pracowników w różnych sytuacjach życiowych np. choroba, pobyt
w szpitalu, operacja, wypadek oraz narodziny dziecka. W przypadku śmierci pracownika z dowolnej przyczyny, wypłatę świadczenia osobom uposażonym. Działa przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę na całym świecie. Wszyscy pracownicy przystępujący do ubezpieczenia mają zniesione karencje. To produkt rekomendowany odpowiedzialnym pracodawcom, którzy troszczą się o swoich pracowników.

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne to opieka medyczna w razie wypadku, choroby i na co dzień. Zapewnia Tobie i Twoim pracownikom nielimitowane wizyty u lekarzy specjalistów wizyty domowe i badania diagnostyczne, rehabilitację oraz refundację kosztów poniesionych w innych placówkach. Do ubezpieczenia mogą przystąpić najbliżsi członkowie rodziny pracownika.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia Twojej firmy to kompleksowe zabezpieczenie całego majątku i działań związanych z prowadzeniem firmy. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, masz możliwość elastycznego dostosowania wariantu ubezpieczenia.

OC zawodowe

Ubezpieczenie jest adresowane do wybranych grup zawodowych
i chroni przed roszczeniami osób trzecich związanymi
z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego podjętego w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych lub wykonywanych czynności zawodowych określonych w umowie ubezpieczenia.